Varför dna analys?
Vi är alla unika. 99,9 procent av arvsmassan är lika hos alla människor. Det är alltså endast 0,1 procent som skiljer oss åt men det räcker för att göra oss unika. Det innebär också att vi alla har olika benägenhet att utveckla sjukdom. Enbaspolymorfi Single Nucleotide Polymorphism, SNP är en positionsbestämd variation i arvsmassan som berör en enda nukleotid. Till exempel kan sekvensen AATGCC vara förändrad till AACGCC, det är en sådan förändring i arvsmassan som beroende på vilken gen det gäller visar på en ökad risk för ohälsa inom ett specifikt område. Om vi får kunskap om våra individuella variationer i arvsmassan kan vi anpassa vår livsstil och kost på ett sätt så att vi kan undvika allvarliga hälsoproblem i framtiden. Exempelvis är 40-80 procent av variationerna i kroppsvikt kopplade till genetiska faktorer. Det är därför inte alla som följer samma sorts diet under likartade förhållanden går ner lika mycket i vikt. Det kan därför vara extremt fördelaktigt om man identifierar den individuella mottagligheten för olika dieter och livstilsförändringar. 
Nedan följer en presentation av de olika dna analyserna.

De fyra olika dna analyserna som erbjuds är:
DNA Health
DNA Diet
DNA Sport
DNA Active

DNA Health innefattar gener inom följande områden:

 • Kolesterol metabolismen
 • Benhälsa
 • Metylering
 • Inflammation
 • Oxidative stress
 • Insulinkänslighet
 • Matkänslighet
 • Leverfunktionen
 • Vitaminbehov
 • Avgiftning
 • Gluten- och laktosintolerans

DNA Diet innefattar gener inom följande områden:

 • Risk för övervikt och fetma
 • Mottaglighet för träning
 • Mobilisering av fett från fett celler
 • Förmågan att metabolisera fett för energiproduktion
 • Metabolisk förmåga
 • Fett absorbering från kosten

DNA Sport innefattar gener inom följande områden:

 • Cirkulation och blodtryck
 • Kärl och lung kapacitet
 • Muskelfiber kombination
 • Muskeltillväxt
 • Hjärtkapacitet
 • Muskelmetabolism
 • Träningsrespons
 • Strukturell förmåga
 • Inflammationsrisk
 • Återhämtningsförmåga
 • Uttålighet
 • Kraft


  

DNA Active innefattar gener inom följande områden:

 • Skapa effektiva tränings- och kostprogram
 • Optimera möjligheten att nå tränings- och viktmål
 • En kombination mellan DNA sport och DNA diet.