Priser

60 min konsultation          650 kr
60 min massage                  650 kr
30 min massage                  400 kr
Personlig träning                650 kr per tillfälle.
Hårmineralanalys               1350 kr
DNA analys                           1800 kr - 2500 kr beroende på val av analys.
Bokad tid som avbokas samma dag debiteras.