Priser

60 min konsultation          680 kr
60 min massage                  680 kr
30 min massage                  480 kr
Personlig träning                680 kr per tillfälle.
Hårmineralanalys               1400 kr
DNA analys                           1800 kr - 2500 kr beroende på val av analys.
Bokad tid som avbokas samma dag debiteras. 
Det går utmärkt att använda sig av betalningssystemen Actiway och ePassi vid betalning av behandlingar.