Priser

60 min konsultation          720 kr
60 min massage                 720 kr
30 min massage                  500 kr
Personlig träning                720 kr per tillfälle.
Hårmineralanalys               1400 kr
DNA analys                           1800 kr - 2500 kr beroende på val av analys.
Bokad tid som avbokas samma dag debiteras. 
Det går utmärkt att använda sig av betalningssystemet ePassi vid betalning av behandlingar.