Varför hårmineralanalys?
Hårmineralanalys är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret. Det insamlade hårprovet som tas genom att klippa ca 2-3 cm av håret i nackpartiet, skickas till Trace Elements INC i Texas USA som är ett federalt auktoriserat laboratorium. Där prepareras håret för att sedan genom en mängd olika kemiska och tempererade processer genomgå en mycket avancerad och högsofistikerad analys av mineralinnehållet. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.
Varför använda hår?
Hår är en utmärkt vävnad att använda för mätning av kroppens mineralstatus. Kliniska undersökningar har visat att ett riktigt insamlat hårprov avslöjar kroppens nivåer av såväl livsviktiga mineraler som farliga toxiska ämnen. En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidperiod, vilket andra analysmetoder har svårt att visa.
Varför bör man testa sin mineralnivå?
Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. De är inblandade i alla kroppens livgivande processer och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera. Mineralerna är kroppens "tändstift".
Vem bör göra en hårmineralanalys?
Personer som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring eller när en behandling inte ger en erfoderlig effekt. Även vid misstanke om tungmetallsförgiftning kan det vara befogat med en analys. Hårmineralanalysen kan också med fördel användas i förebyggande syfte, då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symptom föreligger. Med varje analyssvar medföljer förutom mätresultatet även ett komplett skräddarsytt åtgärdsprogram.
Trace Elements, Inc är ett internationellt laboratorie och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Företaget är idag världsledande inom detta område och anses göra världens i särklass mest tillförlitliga hårmineralanalyser.